Blog Single

Szkolenia podstawowe (bhp, p.poż.)
Szkolenia wykonywane są ze względu obowiązujących przepisów prawnych. Każdy nowo przyjęty pracownik , który zostaje dopuszczony do stanowiska pracy posiada komplet takich szkoleń wykonywanych przez upoważnionego inspektora.

Szkolenia wewnętrzne firmy
Szkolenia dotyczą przestrzegania regulaminu wewnętrznego firmy, hierarchii ważności osób nadzorujących, zapoznania się ze stanowiskiem pracy, w jaki sposób reagować na uwagi klienta, jak stosować środki czyszczące, w jaki sposób dbać o sprzęt i urządzenia.

Szkolenia firm zewnętrznych
Szkolenia wykonują firmy dostawcze z zakresu zapoznania się z produktem (w tym przypadku środkami czyszczącymi i sprzętem). Szkolenia wykonywane są też dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania personelem.